Vitamín K2 – vše co potřebujete vědět, ale báli jste se zeptat

Základní benefity užívání vitamínu K2 MK-7

Mezi hlavní účinky příjmu vyšší dávky vitamínu K2 patří:
– udržuje zdravé kosti a tepny
– zajišťuje vstřebávání vápníku do kostí
– snižuje počet a intenzitu křečí
– příznivě ovlivňuje nadměrné krvácení při menstruaci
– snížení vápenatění aorty a onemocnění koronárních tepen
– snížení úmrtnosti z jakékoli příčiny o 25%

Několika studiemi bylo potvrzeno, že buňky srdce přijímají a absorbují vitamín K2-MK-7 daleko lépe než obyčejné formy vitamínu K.

Dále bylo prokázáno, že vitamín K2-MK-7 je třikrát efektivnější při produkci osteokalcinu, který má za úkol začlenění kalcia a jiných minerálních látek do kostních buněk. To následně vede k silnější kostní struktuře. (Tyto látky se jinak usazují v cévách a dochází k jejich kornatění a ucpávání – Ateroskleróze). Vědecká studie prokázala, že příjem vitamínu K2-MK-7 je velice účinný proti osteoporóze, zvyšuje hustotu kostí a snižuje řídnutí kostí.

Vitamín K2-MK-7 také významně snižuje svalové křeče – jejich počet a také jejich intenzitu. Mimo jiné má také pozitivní vliv na VO2. Při studiích byla použita dávka 100mcg, což odpovídá jedné tabletě.

Vitamín K2 a jeho formy

Vitamín K2 tvoří přes deset podobných sloučenin, které se souhrnně nazývají menachinon. Pro tyto podtypy se používá název MK a následuje číslovka, která udává počet izoprénových jednotek. Největší zastoupení v lidském těle a zvířatech má vitamín K2 ve formě MK-4. Zvířata dokáží vitamín K2 syntetizovat z K1, lidské tělo to dokáže jen z malé části a proto je závislé na doplňování těchto vitamínů ze stravy.

V dřívějších dobách nebyl problém doplnit většinu vitamínů, minerálů a dalších důležitých látek z běžné stravy. Ovšem v dnešní době, kdy se zvířata nepasou na loukách a neživí se zelenými rostlinami, ale geneticky upravenou sojou a kukuřicí, je logické, že jejich maso, vnitřnosti, tuk, vejce a mléko nemůže obsahovat vitamíny. Proto v dnešní moderní době nemáme příliš na výběr a musíme doplňovat vitamíny uměle, ve formě tablet a prášků. Toto doplňování není nic jiného než „rekonstrukce“ těla do stavu, kdy byly tyto látky naší přirozenou součástí stravy a života.

Hlavními příznaky nedostatku vitamínu K2 je osteoporóza, kornatění tepen a nahuštění zubů v dolní čelisti.

Osteoporóza

Osteoporóza je zjednodušeně řečeno stav, kdy v kosti převažují odbourávací procesy nad obnovovacími procesy. Kost je živá tkáň, kde buňky nazývané osteoclast odstraňují staré kostní buňky a naopak osteoblast vytváří nové. Základním stavebním kamenem kostí je vápník, ale pouze tehdy, pokud je k dispozici dostatek vitamínu D, který vápník vstřebává ze střev. Tedy osteoblasty za pomoci vitamínu D začnou vytvářet osteocalcíny, které jsou potřebné pro přenos vápníku na dané místo v kosti. Ale aby to nebylo tak snadné, je potřeba následující. Aby osteocalcín dokázal na sebe navázat vápník, je potřebná přítomnost vitamínu K ve formě karboxilátu a dále dostatek vitamínu K2, který „přinutí“, neboli aktivuje osteocalcín s navázaným vápníkem k vybudování nové kostní buňky. Vysoká hladina inaktivního osteocalcínu je ukazatelem nedostatku vitamínu K2.

Doplňováním vitamínu K2 a vitamínu D se dá osteoporóza zastavit.

Vědecká studie z roku 2005 testovala dvě skupiny ambulantně nemocných lidí trpících Alzheimerem. První skupina dostávala po dobu dvou let 1000% doporučené denní dávky vitamínu D, 45mcg vitamínu K2 a 600mg vápníku. Druhá skupina tuto suplementaci nepodstupovala. Po dvou letech došlo u první skupiny v průměru k nárustu o 2,3% hustoty kostní hmoty, u druhé skupiny k poklesu o 5,2%. Největší rozdíl byl v počtu fraktur, u první skupiny bylo riziko neobratlové zlomeniny 7,5 x menší než u druhé. Zejména zlomenina pánevní kosti, která je z důvodů následných komplikací často smrtelná, bylo riziko 7,7 x nižší u první skupiny (počet pádů byl u obou skupin v průměru téměř stejný).

Ze studie dále vyšlo, že nárust kostní hmoty vychází ze vzájemného vlivu vitamínu K2 a D (samotatně podávaný vápník nemá žádný vliv na nárust, naopak může být škodlivý). Ale i přesto, když byla hladina vitamínu D nízká a K2 dostatečná, docházelo k částečnému nárustu kostní hmoty, protože došlo k aktivaci všech dostupných osteocalcínů. Z části to platí i naopak, již nízká hladina K2 má pozitivní vliv na nárust kostní hmoty. Je to z části i z důvodu blokování tvorby hormonu Parathormonu (ten se stará o potřebnou hladinu vápníku v krvi a při jeho nedostatku ho zabezpečuje odbouráváním vápníku z kostí).

Kornatění tepen a srdeční nemoci

Kornatění tepen je stav, kdy dochází na vnitřní straně tepen a žil k ukládání vápníku a kolagenního vaziva. Následkem toho se cévy zužují a díky vápníku „tvrdnou“. Tomu brání Matrix-Gla protein (dále jen MGP), který opět může být aktivován pouze vitamínem K2. Hladina neaktivního MGP je úměrná riziku úmrtnosti z důvodu nedostatečné funkce srdce. Dialýzou u ošetřovaných pacientů bylo zjištěno, že nemocná skupina oproti zdravé má 4,5 x vyšší hladinu neaktivního MGP a 8,4 x vyšší hladinu neaktivního osteokalcia. Po vyšetřeních byla nemocným podávána suplementace vitamínu K2 ve formě MK7 v dávkách 45mcg, 135mgc a 360mcg. Následně přímo úměrně dávce vitamínu klesala hladina neaktivního proteinu přenášejícího vápník.

Další studie prováděné v souvislosti s úmrtností na srdeční nemoci ukázali, že vitamín K1 nevykazuje žádný ochranný faktor, naproti tomu vitamín K2 snížije o 57% úmrtnost na srdeční choroby.

Dávkování vitamínu K2

Malou část potřebného množství vitamínu K2 produkuje střevní systém. Další nepatrná část se může vytvořit z vitamínu K1.
Pro lidské tělo je nejdůležitější vitamín K2 ve formě MK4, formy MK1 a MK7 se dokáží přeměnit v určitém množství na MK4. Avšak MK7 vykazuje stejné pozitivní účinky jako MK4, je snadněji vstřebatelný a stačí podstatně menší množství ke generování pozitivních přeměn. Důležité je si uvědomit, že vitamíny K2 se nacházejí v živočišné formě (maso, vnitřnosti, vajíčka…), proto pokud tato strava v jídelníčku chybí, je příjem vitamínu K2 nulový. Po použití MK-4 nastává vrchol tohoto vitamínu v krvi po 4 hodinách a za další 4 hodiny je hladina nulová. Oproti tomu forma MK-7 dosáhne maxima po 4 hodinách, po dalších 4 hodinách je hodno poloviční a postupně se snižuje dalších 72 hodin. Proto minimální funkční množství MK-4 je 1500mcg, u MK-7 100mcg, ideální je množstvní dvojnásobné. Předávkování touto formou vitamínu nehrozí. Pro zdravý vývoj kostí dětí se doporučuje podávat vitamín K2 již matce v době těhotenství, pokud není dítě kojeno, je doporučené podávat vitamín K2 i dítěti.

Obsah vitamínu K2 v potravinách

100g
mcg/100g
forma K2
Paštika z husích jater
369
100% MK-4
Tvrdý sýr Gouda
76
6% MK-4, 94% ostatní formy
Měkký sýr Brei
56
6% MK-4, 94% ostatní formy
Vaječný žloutek
15
100% MK-4
Máslo
15
100% MK-4
Husí stehno
31
100% MK-4
Kuřecí játra
14
100% MK-4
Kuřecí játra pečená
12
100% MK-4
Sýr Cheddar
10
6% MK-4, 94% ostatní formy
Kuřecí prsa
9
100% MK-4
Mleté hovězí maso
8
100% MK-4
Slanina
5,5
100% MK-4
Telecí játra
6
100% MK-4
Vepřové maso
3,5
100% MK-4
Plnotučné mléko
1
100% MK-4
Losos
0,4
100% MK-4
Bílek
0,4
100% MK-4

Vitamín K2 a vitamín D3 můžete výhodně zakoupit i v našem eshopu, a to buď samostatně – Vitamín K2 MK-7 120 tablet (vydrží 4 měsíce) nebo společně – Vitamín K2+D3 120 tablet (opět balení na 4 měsíce).

Užívání vitamínů je dlouhodobá investice do vlastní zdraví, i když se občas zdá, že nejistou, proto peníze na ně vynaložené se můžou zdát jako vyhozené.

Při objevování vitamínů platí jednoduchá cesta – nejdříve musel být objeven syndrom z jejich nedostatku, aby posléze byl objeven vliv daného vitamínu na odstranění tohoto symptomu. Vitamín K byl objeven teprve nedávno, protože se sám od sebe přirozeným způsobem nevyskytuje. Za jeho objev byli Henrik Dam a Edward Diosy odměněni Nobelovou cenou (1943). Ve skutečnosti se později ukázalo, že šlo o vitamín K1(fillokinon), který má vliv na srážení krve. Vyskytuje se zejména v zelených listech rostlin, ale v určitém množství je obsažen v každé rostlině. Společně s vitamínem K1 byl objeven i vitamín K2, tomu se ale nepřisuzovala důležitost a dlouho se o něj nikdo nezajímal.